Profesionálna Správa ITOchranaDigitalizácia

So spoľahlivým servisom

Téma IT je dnes spätá s takmer každým vnútropodnikovým procesom a IT má byť prínosom každej spoločnosti. Sme tu preto, aby sme Vám pomohli rásť a pracovať pohodlne, nerušene a to všetko bezpečne. Zastrešíme Vám všetky činnosti týkajúce sa správy siete, ako aj celého IT s prevzatím zodpovednosti a vstupmi pri uvádzaní procesov a smerníc do súladu s GDPR a ISO 27001 Kyberbezpečnosti v praxi a to s praktickými benefitmi. Digitalizácia a automatizácia smerom k INDUSTRY 4.0 je dnes nevyhnutnou výzvou pre moderné spoločnosti v modernom svete. Prezrite si prosím portfólio našich služieb.

Naše služby

IT služby a riešenia

Kyber bezpečnosť

Kyber bezpečnosť

Chráňte s nami Vaše KNOW-HOW najmodernejšími technológiami a podľa BEST PRACTICES. Dáta a ľudské zdroje sú najsilnejším aktívom každej spoločnosti. Pracuje sa s Vašími dátami bezpečne?

Prevádzková správa IT

Prevádzková správa IT

HOTLINE, Užívateľská podpora, Správa ENDPOINT, SERVEROV u Vás ON-PREMISE aj v CLOUD. Podpora cez online IT tikety a telefonický HOTLINE 24/7 so vzdialenou správou a PROAKTÍVNYM monitoringom.

HW infraštruktúra LAN

HW infraštruktúra LAN

Naše služby zahŕňajú budovanie a údržbu, či dostavbu fyzickej infraštruktúry LAN, metalické a optické siete, silnoprúd, či kamerové systémy, vstupy pri budovaní automatizačných liniek, monitoringu a PLC.

Kamerové systémy

Kamerové systémy

Ako Prevádzkovaťel technickej služby vieme prevziať starostlivosť od návrhu, vybudovania systému, uvedeniu do praxe a následnú správu, až po úplný súlad technickej a dokumentačnej časti s GDPR a zavedením smerníc prístupov a práv.

Manažérske IT

Manažérske IT

IT ako prvok exekutívny, združujúci, inovatívny, aj informatívny pre rôzne Business Inteligence BI prehľady je dnes všade naprieč. Je nám cťou sa podieľať a byť Vašou súčasťou a nápomocní vo Vašom raste a prínosným prvkom podniku.

Digitalizácia

Digitalizácia

INDUSTRY 4.0 - Trend a výzva pri zvyšovaní konkurencieschopnosti a znižovaní nákladov, chybovosti, zbere dát, monitoringu a vyhodnocovaní, či učinení automatickej akcie, je už dávno tu. Nech je IT oporou, obchodnou ochranou aj úsporou.

Sektor štátnej a verejnej správy

Sektor štátnej a verejnej správy

Prevádzkovatelia základných služieb majú povinnosť uviesť IT do súladu s požiadavkami zákona o Kybernetickej bezpečnosti. Ako držitelia certifikácie ISO 27001 sme oprávneny subjekt pre správu a údržbu IT s fokusom na efektivitu a znižovanie nákladovej záťaže IT pre prevádzkovateľa.

DRAAS -Pokročilý manažment záloh a recovery plan

DRAAS -Pokročilý manažment záloh a recovery plan

Plán obnovy kontinutity činnosti Vášho podniku v praxi, ako služba od nás? Naše systémy sú napojené na SIEM technológie spoločnosti AXENTA a poskytnú Vám pokojný spánok od akýchkoľvek katastrofických scenárov, kyberútokov, aj prírodných katastrof, ži živelných pohrôm, požiarov.

spravujeme IT významným klientom na strednom a východnom slovensku.
Chcem sa venovať svojmu biznisu

Zverte správu vášho IT do rúk odborníkov.

Cieľom úspešného outsourcovania správy IT je, aby sme sa spolu stretávali častejšie na káve, ako pri urgentných problémoch. Robíme všetko pre to, aby ste z vášho IT mohli ťažiť maximum a nemuseli ste sa zaoberať častými problémami a anomáliami.
Nie som spokojný so súčastným stavom IT

Poznáme kľúč k vašej spokojnosti.

V rámci správy IT sa zameriavame na pedantnú prácu, vysokú bezpečnosť a urgentné riešenie. Priemerný reakčný čas na najurgentnejšie prípady máme v súčasnosti 26 minút a tento čas stále klesá. K dispozícii tiež máte prehľadný portál, kde môžete hlásiť potenciálne problémy a vidíte aj históriu všetkých hlásení.
0 %
Stabilita klientskej základne
0
Kyber incidentov u zmluvných klientov
0 %
Súlad s ISO 27001
0 %
Spoľahlivý partner

Máte záujem o naše služby?

V prípade, že máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať a my vám s radosťou poradíme.